ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Улаанбаатар сан’ Category

“Улаанбаатар сан” сураггүй болжээ

Posted by ИТХ on 2010/08/31

Улаанбаатар сан нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1997 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 02 тоот тогтоолоор үүсгэн байгуулагджээ.

Тус санг “Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр бүлгийн 18-р зүйлийн 2-д “Нийслэлийг хөгжүүлэх зориулалтаар дотоод гадаадын аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдээс өргөсөн хандив, буцалтгүй тусламж, бусад орлогоос бүрдсэн сан байж болох бөгөөд сангийн хөрөнгийг Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан журмын дагуу Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч захиран зарцуулж, гүйцэтгэлийн тайланг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд жил бүр тайлан тавина” гэснийг үндэслэн үүсгэн байгуулжээ.

“Улаанбаатар сан”-ийн зорилгыг “Нийслэл хотын эдийн засаг, хот байгуулалт, түүний дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хотын аж ахуйг өргөтгөж, хүн амын хангамж үйлчилгээ, нийгмийн асуудлыг сайжруулах, байгаль орчныг хамгаалах гэж тодорхойлсон байна.

Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2000 оны 4 дүгээр сарын 26 ны өдрийн 50 тоот тогтоолоор “Улаанбаатар сан” Улсын Үйлдвэрийн газар болж гэрчилгээндээ нэмэлт өөрчлөлт хийсэн.

2002 оны 1-р сарын 30 өдрийн мөн НИТХ-аар Улаанбаатар сан УҮГ-ыг “нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх, хот тохижилтийг сайжруулах, хотын төсөв санхүүгийн чадамжийг нэмэгдүүлэх, иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх” зорилгоор Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн байгуулжээ..

Тус сангийн орон сууц барих зориулалтаар авсан газрын талаар:

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ, Улаанбаатар сан | Leave a Comment »