ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘09. Зам, тээврийн яам’ Category

Улсын автозамын сангийн 2011 ба 2012 оны орлого, зарцуулалт болон захиран зарцуулагчдын тухай дараах мэдээллийг Зам, тээврийн яамнаас ирүүллээ

Posted by ИТХ on 2013/03/01

Зам тээврийн яам.хавсралт-01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in 09. Зам, тээврийн яам, Автозамын газар | Leave a Comment »

Их тэнгэрийн гүүр 2007 онд ашиглалтанд орох ёстой байжээ

Posted by ИТХ on 2010/05/21

Их тэнгэрийн гүүрийг шинэчлэн барьж 2007 онд ашиглалтад оруулахаар “Хотын зам” ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр шууд сонгон гэрээ байгуулж, 1200,0 сая төгрөгийн урьдчилгаа олгосон бөгөөд 4,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 258 урт метр төмөр бетон гүүрийг 4 сарын хугацаанд барьж ашиглалтад оруулахаар гэрээнд тусгасан байна. Гүйцэтгэгч байгууллага энэ хугацаанд эвдэрсэн гүүрийг буулгах ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд авсан урьдчилгаанд тохирох ажил хийгдээгүй байна.

Олон компани оролцуулах зорилгоор авто замыг хэт жижиглэн хүчин чадал муутай компаниудтай гэрээ байгуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа тухайн гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, санхүү, ажиллах хүч болон техник, тоног төхөөрөмжийн нөөц боломжийг дутуу судалснаас хэрэгжих боломжгүй гэрээ байгуулж, гэрээний үр дүн, ач холбогдлыг алдагдуулж байна. Тухайлбал Их тэнгэрийн гүүрийг шинэчлэн барьж 2007 онд ашиглалтад оруулахаар “Хотын зам” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан ба 4,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 258 урт метр төмөр бетон гүүрийг 4 сарын хугацаанд барьж ашиглалтад оруулахаар гэрээнд тусгасан нь биелэгдээгүй байна .

Дараа нь гэрээний хугацааг  2008.11.01, 2009.11.01 хүртэл хоёр удаа сунгасан. Их тэнгэр цогцолборын дулааны шугам сүлжээг гүүрийн ажил эхлэхээс өмнө хийж гүйцэтгэсэн нь гүүрийн буулгалтын ажилд саад учруулж, улмаар гүүрийн 3 ширхэг ригелийг цутгах боломжгүй болж, нийт 96 дам нуруунаас 12 ширхэгийг цутгасан байна гэж Улсын төсвийн 2007 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн үр дүнд хийсэн аудитын тайланд дурдсан байдаг.  

Энэ хооронд “Хотыг зам” компани өөр тендерт оролцож тухайлбал Энх тайваны өргөн чөлөөнд “Ионсей” эмнэлгийн харалдаа нүхэн гүүрийг байгуулж амжсан байна.  

Өнөөдөр албан тушаатнуудын тайлбараас үзэхэд 2010 оны 11-р сард ашиглалтанд орох юм байна.

Posted in ## Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендер, Автозамын газар | 1 Comment »

Зам барьж дуусаагүй байхад мөнгө олгосон

Posted by ИТХ on 2008/10/22

Улаанбаатар-Эрдэнэсантын чиглэлийн замыг хатуу хучилттай болгон шинэчлэх ажлын 62,1 км авто замыг “Монроуд ХХК”-тай, 106,2 км замыг “Очир төв” ХХК-тай өөрийн хөрөнгөөр эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр хийж гүйцэтгэх гэрээ байгуулжээ. Гэрээний хавсралтад барилгын ажлыг ашиглалтад оруулсны дараагийн жилээс эхлэн нэг дэх жил санхүүжилтийн 30 хувийг, 2 дахь жил 30 хувийг, 3 дахь жил үлдэх 40 хувийг барагдуулахаар тохиролцсон байна. Барилгын ажлыг дуусаагүй байхад дээрх гэрээг зөрчин Монгол Улсын 2007 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 2,0 тэрбум төгрөг олгохоор баталж, Засгийн газрын 2007 оны 329 дүгээр тогтоолоор гүйцэтгэгч нарт 4,0 тэрбум төгрөг нэмж олгохоор зохицуулж, “Монроуд” ХХК-д 4,0 тэрбум, “Очир төв” ХХК-д 2,0 тэрбум, нийт 6,0 тэрбум төгрөг олгожээ.

(Улсын төсвийн 2007 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн үр дүнд хийсэн аудитын тайлангаас)

Posted in Автозамын газар | Leave a Comment »