ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘04. Барилга, хот байгуулалтын яам’ Category

Орон сууц хөгжүүлэх санд 2011 онд санхүүжилт олгогдоогүй бөгөөд 2012 онд 42 сая төгрөг батлуулснаас 22,8 сая төгрөгийг зарцуулжээ

Posted by ИТХ on 2013/02/15

Барилга, хот байгуулалтын яам

Тушаалыг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 00. Засгийн газрын тусгай сангууд, 02. ЗАСГИЙН ГАЗАР, 04. Барилга, хот байгуулалтын яам, Орон сууц хөгжүүлэх сан | Leave a Comment »

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мөнгөөр Гансүх дэд сайд …

Posted by ИТХ on 2010/10/23

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын дэд сайд А.Гансүх 2009 оны 3-р сард Монгол улсын ерөнхий сайдын Европын холбооны улсуудад хийсэн айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтахдаа  томилолтын зардал болох 12,9 сая төгрөг, мөн оны 7-р сард Япон улсад ажлаар явахдаа 8,6 сая төгрөгийг яамнаасаа биш, өөрийн хариуцах ажлын хүрээнд багтдаг  Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гаргуулсан төдийгүй энэ нь Сангийн яамнаас тогтоосон төрийн албан тушаалтнуудын гадаад томилолтын зардлын лимитийг 3 дахин хэтрүүлсэн хэрэг байжээ. 

Бас 2008 онд ИНЕГ-аас 60 сая,2009 онд дахиад 300 сая төгрөгийг барилгын компаниудад шилжүүлэн яамныхаа ажилтнууд, тэр дотор ажилд ороод 6 сар ч болоогүй туслахдаа орон сууцны үнийг хөнгөлөн байр авч өгөхөд зарцуулсан нь шалгалтаар илрээд байна.

Posted in 04. Барилга, хот байгуулалтын яам | Leave a Comment »