ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Үндсэн хуулийн цэц’ Category

Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн даргын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2010/03/19

Монгол Улсын Үндсэн хуулийг аливаа зөрчлөөс сэргийлэх, гарсан зөрчлийг таслан зогсоож, маргааныг магадлан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зориулж Үндсэн хуулийн цэцийн даргын төсөв 2009 онд 1,173.0 сая төгрөг батлагдсанаас 1,163.1 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийгдэж 99.2 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

Posted in Үндсэн хуулийн цэц | Leave a Comment »