МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Ерөнхийлөгчийн тамгын газар’ Category

Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2010/03/19

Монгол Улсын төрийн тэргүүн – Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын багцад 2009 онд 1,452.1 сая төгрөгийн зардал батлагдсанаас 1,414.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарчээ.

Байгууллагууд

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн

118.50

110.05

92.9

2

Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

708.18

682.10

96.3

3

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв

625.46

622.78

99.6

Advertisements

Posted in Ерөнхийлөгчийн тамгын газар | Leave a Comment »