ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Ерөнхийлөгчийн тамгын газар’ Category

Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2010/03/19

Монгол Улсын төрийн тэргүүн – Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын багцад 2009 онд 1,452.1 сая төгрөгийн зардал батлагдсанаас 1,414.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэл гарчээ.

Байгууллагууд

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн

118.50

110.05

92.9

2

Ерөнхийлөгчийн тамгын газар

708.18

682.10

96.3

3

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв

625.46

622.78

99.6

Posted in Ерөнхийлөгчийн тамгын газар | Leave a Comment »