ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Аудитын шалгалтын дүгнэлт: Төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг нэмэгдсэн байдал

Posted by ИТХ on 2014/03/20

2013. Төсөл, арга хэмжээ. Төсөвт өртөг нэмэгдсэн байдал (1) 2013. Төсөл, арга хэмжээ. Төсөвт өртөг нэмэгдсэн байдал (2) 2013. Төсөл, арга хэмжээ. Төсөвт өртөг нэмэгдсэн байдал (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: