ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

“Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын загвар стандарт”

Posted by ИТХ on 2013/03/22

“Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн байгууллагууд хамтарч боловсруулан дуусч байгаа “Орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын загвар стандарт”-ын танилцуулга,  баримт бичиг болон холбогдох материалуудыг  iltodtusuv.wordpress.com сайтаас үзнэ үү. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: