МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улсын автозамын сангийн 2011 ба 2012 оны орлого, зарцуулалт болон захиран зарцуулагчдын тухай дараах мэдээллийг Зам, тээврийн яамнаас ирүүллээ

Posted by ИТХ on 2013/03/01

Зам тээврийн яам.хавсралт-01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Зам тээврийн яам.хавсралт-02 Зам тээврийн яам.хавсралт-03 Зам тээврийн яам.хавсралт-04 Зам тээврийн яам.хавсралт-05 Зам тээврийн яам.хавсралт-06 Зам тээврийн яам.хавсралт-07 Зам тээврийн яам.хавсралт-08 Зам тээврийн яам.хавсралт-09 Зам тээврийн яам.хавсралт-10 Зам тээврийн яам.хавсралт-11 Зам тээврийн яам.хавсралт-12 Зам тээврийн яам.хавсралт-13 Зам тээврийн яам.хавсралт-14 Зам тээврийн яам.хавсралт-15 Зам тээврийн яам.хавсралт-16 Зам тээврийн яам.хавсралт-17 Зам тээврийн яам.хавсралт-18

Зам тээврийн яам.хавсралт-00

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: