ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сэргээгдэх эрчим хүчний сангаас нэг ч төгрөг зарцуулаагүй, яагаад гэвэл нэг ч төгрөг төвлөрүүлээгүй…

Posted by ИТХ on 2013/02/22

2007 онд Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулиар эрх зүйн үндэс нь тавигдаж дөнгөж 2012 оны 5-р сард төрийн санд дансаа нээсэн Сэргээгдэх эрчим хүчний сан одоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээгүй байна. Гэхдээ тус санг харъяалдаг Эрчим хүчний яамнаас сангийн журам, дүрэм, тогтоол шийдвэр, танилцуулга зэрэг багц материалыг хүлээж авлаа. Үүний тулд хоёр удаа албан бичгээр хандсан болно.

Эрчим хүчний яам.хавсралт-00

Сэргээгдэх эрчим хүчний сангийн холбогдолтой бусад материалыг дор үзнэ үү 

Эрчим хүчний яам.хавсралт-01 Эрчим хүчний яам.хавсралт-02 Эрчим хүчний яам.хавсралт-03 Эрчим хүчний яам.хавсралт-04 Эрчим хүчний яам.хавсралт-05 Эрчим хүчний яам.хавсралт-06 Эрчим хүчний яам.хавсралт-07 Эрчим хүчний яам.хавсралт-08 Эрчим хүчний яам.хавсралт-09 Эрчим хүчний яам.хавсралт-10 Эрчим хүчний яам.хавсралт-11 Эрчим хүчний яам.хавсралт-12 Эрчим хүчний яам.хавсралт-13 Эрчим хүчний яам.хавсралт-14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: