ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2011 он ба 2012 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Posted by ИТХ on 2013/02/15

Бид Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Х.Золжаргалд гуравдахь удаагаа албан бичгээр хандсаны эцэст тус яамны ажилтан дурдсан хугацааны санхүүгийн тайланг гардуулж өглөө. Бид төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ тус бүрээр  зарцуулалтын  задаргааг авах хүсэлтэйгээ хэлсэн ч “ийм мэдээллийг гаргаж өгөөрэй гэсэн” хэмээн хариулснаар бид мухардав. Үүнээс илүү мэдээлэл өгөхгүй нь тодорхой болсон тул “чамлахаар чанга атга” гэгчээр дээр дурдсан санхүүгийн тайланг дор нийтэллээ.

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан02 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан03 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан04 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан05

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан06 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан07 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан08 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан09 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан10 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан11 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан12 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан13 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан14 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан15 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан16 Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: