ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Цэвэр агаарын сангийн зарцуулалтын мэдээлэл нээлттэй юу, хаалттай юу?

Posted by ИТХ on 2013/02/10

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яаманд харъяалагддаг Цэвэр агаарын сангийн зарцуулалтын мэдээлэл авахыг хүссэний хариуд тус сангаас хуулийн хугацаанд ирүүлсэн хариунднн төсвийн төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй задаргаа, зарцуулалтыг байгууллагын http://www.caf.mn цахим хуудаснаас авч танилцахыг зөвлөсөн байв. Бид аль эрт тийм мэдээллийг сайтаас хайгаад олоогүй (чухам ийм учраас албан бичгээр хандсан) хэдий ч зөвлөгөөг дагаж дахин дахин хайсан боловч олоогүй юм.

Иймд хоёрдахь удаагаа албан бичиг  явуулахад бас л төдөлгүй ирүүлсэн хариунд биднийг сайт үзэхдээ “анзаараагүй бололтой” гэж няцаагаад цаасан дээр хэвлээд хавсаргажээ. Бид эргүүлж тойруулж үзэхэд зарцуулалтын тайлан яавч биш, харин тус сангийн 2011 оны төлөвлөгөө буюу түүнд орсон өөрчлөлтийг харуулсан  хүснэгт байлаа.

Хэний зөв болохыг дараах албан бичгүүд болон хавсаргасан материалаас харна уу.

Цэвэр агаарын сан-1

Бусад материалыг дор үзнэ үү

Цэвэр агаарын сан-2 Цэвэр агаарын сан-3 Цэвэр агаарын сан-4 Цэвэр агаарын сан-5 Цэвэр агаарын сан-6

Цэвэр агаарын сан-7 Цэвэр агаарын сан-8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: