ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

200З онд Засгийн газрын нөөц сан ба улсын төсвийн хуваарилагдаагүй зардлын гүйцэтгэлийн талаар Санхүү, эдийн засгийн яамнаас ийм мэдээлэл өгч байжээ. Энэ удаад үүнээс дутуугүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө гэдэгт бид найдаж байна

Posted by ИТХ on 2013/01/14

Засгийн газрын 2003 оны нөөц сан, хуваарилагдаагүй зардал_Page_2

Засгийн газрын 2003 оны нөөц сан, хуваарилагдаагүй зардал_Page_3 Засгийн газрын 2003 оны нөөц сан, хуваарилагдаагүй зардал_Page_4 Засгийн газрын 2003 оны нөөц сан, хуваарилагдаагүй зардал_Page_5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: