ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2013 оны төсвийн онцлох мэдээлэл: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын зарцуулах төсвийн хэмжээ

Posted by ИТХ on 2013/01/10

2013 оны төсвийн орлого, зарлага (4)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

2013 оны төсвийн орлого, зарлага (5) 2013 оны төсвийн орлого, зарлага (6) 2013 оны төсвийн орлого, зарлага (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: