ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2013 оны төсвийн онцлох мэдээлэл: Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын зарцуулах төсвийн хэмжээ

Posted by ИТХ on 2013/01/10

2013 оны төсвийн орлого, зарлага (4)

Үргэлжлэлийг дор дарж үзнэ үү.

2013 оны төсвийн орлого, зарлага (5) 2013 оны төсвийн орлого, зарлага (6) 2013 оны төсвийн орлого, зарлага (7)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: