ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2013 оны төсвийн онцлох мэдээлэл: Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

Posted by ИТХ on 2013/01/09

- 2013 оны нийгмийн даатгалын сангийн хууль. Төсөв_Page_3

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

- 2013 оны нийгмийн даатгалын сангийн хууль. Төсөв_Page_4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: