ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_01

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_02 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_03 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_04 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_05 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_06 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_07 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_08 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_09 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_10 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_11 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: