ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төрийн албан тушаалтнууд ба албан хаагчдын буруутай үйлдлээс болж 2011 онд 11,9, тэрбум 2012 онд 11,4 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулаад байна

Posted by ИТХ on 2012/12/24

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлийн нөхөн төлбөрт 2011, 2012 онуудад хичнээн төгрөг олгосон талаарх мэдээллийг авахаар Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан юм.

Энэ дагуу ХЗЯ-ны харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас (ШШГЕГ) хариу мэдэгдэх хуудсыг 2012 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр буюу “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайн хууль”-д заасан хугацаанд өгсөн ба төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд уруулсан хохирлын нөхөн төлөхөд 2011 онд 11.9 тэрбум, 2012 онд 11.4 тэрбум төгрөгийг тус тус олгоснийг мэдээллээ.

Гэхдээ хэт ерөнхий мэдээлэл байсан тул бид ШШГЕГ-ын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, хошууч Б.Батболдтой биечлэн уулзаж, дээрх 23.3 тэрбум төгрөгийн чухам ямар учраас, хэнийн буруугаас болж хэнд зориулсныг мэдэж авах хүсэлт тавихад тэрбээр “Нарийвчилсан задаргаатай мэдээллийг гаргах болох хэдий ч хохирсон иргэн, хуулийн этгээдийн нэр нь нууцад хамаарах тул өгөх боломжгүй” хэмээн тайлбарлав. Нэгэнт тийм бол нэр тавилгүйгээр ”иргэн”, “байгууллага” гэсэн үгээр орлуулаад гаргаж өгөхийг хүссэний дүнд дараах мэдээллийг цахим хэлбэрээр авсан болно.

Бүрэн эхээр нь хүргэж байна. Судалж дүгнэлт хийх шаардлагатай.

Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_01 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_02 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_03 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_04 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_05 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_06 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_07 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_08 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_09 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_10 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_11 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_12 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_13 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_14 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_15 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_16 Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс ... ХЗЯ +_Page_17

Энэ жагсаалтыг docx файл хэлбэрээр авахыг хүсвэл дараах линкийг дарна уу –  Turiin alban haagchiin buruu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: