ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төр бусдаар чухам юу хийлгээд байгааг нарийвчлан мэдэх боломжгүй байна

Posted by ИТХ on 2012/12/24

Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт “Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс хандаж Монгол Улсын төсөвт байгаа “Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс” гэж зарлага байдлаар суусан мөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нь 2011, 2012 онд хэрхэн зарцуулсан тухай төсвийн гүйцэтгэлийн нарийвчилсан, задаргаа бүхий тайлан мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр өгсөн юм.

Бид албан бичгийнхээ хариуг хөөцөлдөж 2012 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр Төрийн сангийн газрын дарга Х.Пүрэвсүрэнтэй биечлэн уулзахад тэрбээр “Улсын төсөвт бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс гэсэн нэрээр суусан мөнгөнд төрийн нууцын холбогдолтой мэдээлэл байгаа тул бүгдийг нь өгөх боломжгүй” гэсэн тул нууцтай холбоотой хэсгийг хасуулж байгаад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад орсон нэр төрлүүдээр авсан юм.

Энэ мэдээлэл нэг талаар задаргаатай мэт харагдавч тухайн ажил, үйлчилгээний агуулга байхгүй учраас дүгнэлт хийх боломж алга.

Сангийн яамнаас авсан мэдээллийг дор үзнэ үү.

Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_01 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_02 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_03 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_04 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_05 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_06 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_07 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_08 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_09 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_10 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_11 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_12 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_13 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_14 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_15 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_16 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_17 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_18 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_19 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_20 Төрийн өмнөөс бусдаар гүйцэтгүүлсэн... СЯ +_Page_21Энэ мэдээллийг файлаар авахыг хүсвэл дараах линкийг дарна уу – Turiin umnees busdaar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: