ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Гэмт хэргийн нөхөн хохирогчид нөхөн төлбөр өгч байна уу?

Posted by ИТХ on 2012/12/24

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс  Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөрт 2011, 2012 онд нийт хичнээн төгрөг олгосон талаарх мэдээллийг авахаар Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан юм.

12 хоногийн дараа буюу “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайн хууль”-ийн хугацаанд ХЗЯ-ны харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас (ШШГЕГ) авсан хариу мэдэгдэх хуудас ирүүлж “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-д заасны дагуу нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн боловч хөрөнгийн эх үүсгэвэргүйгээр одоогоор нөхөн төлбөр олгогдоогүй байна” гэж дурдсан байлаа. Дараа нь бид ШШГЕГ-ын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, хошууч Б.Батболдтой биечлэн уулзах үеэрээ “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-ын дагуу одоогоор ганц удаа буюу Хууль зүйн сайдын 2012 оны 11-р сарын 2-ны А/59 тушаалаар Баян-Өлгий аймийн сум дундын шүүхийн 2011 оны 10-р сарын 14-ны 84 шийтгэх тогтоолоор иргэнд 2.882.500 төгрөгийг олгосон гэсэн баримтыг бичүүлж авлаа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: