ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for December, 2012

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Үндсэн үзүүлэлтүүд

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 3-8_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын зээлийн эх үүсвэрээр дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 09-20_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Танилцуулга

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Төсвийн орлогын төлөвлөгөө

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 49-53_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Төсөвт байгууллагуудын урсгал зардал

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 54-68_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 69-79_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Төрийн албан тушаалтнууд ба албан хаагчдын буруутай үйлдлээс болж 2011 онд 11,9, тэрбум 2012 онд 11,4 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулаад байна

Posted by ИТХ on 2012/12/24

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлийн нөхөн төлбөрт 2011, 2012 онуудад хичнээн төгрөг олгосон талаарх мэдээллийг авахаар Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан юм.

Энэ дагуу ХЗЯ-ны харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас (ШШГЕГ) хариу мэдэгдэх хуудсыг 2012 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр буюу “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайн хууль”-д заасан хугацаанд өгсөн ба төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд уруулсан хохирлын нөхөн төлөхөд 2011 онд 11.9 тэрбум, 2012 онд 11.4 тэрбум төгрөгийг тус тус олгоснийг мэдээллээ.

Гэхдээ хэт ерөнхий мэдээлэл байсан тул бид ШШГЕГ-ын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, хошууч Б.Батболдтой биечлэн уулзаж, дээрх 23.3 тэрбум төгрөгийн чухам ямар учраас, хэнийн буруугаас болж хэнд зориулсныг мэдэж авах хүсэлт тавихад тэрбээр “Нарийвчилсан задаргаатай мэдээллийг гаргах болох хэдий ч хохирсон иргэн, хуулийн этгээдийн нэр нь нууцад хамаарах тул өгөх боломжгүй” хэмээн тайлбарлав. Нэгэнт тийм бол нэр тавилгүйгээр ”иргэн”, “байгууллага” гэсэн үгээр орлуулаад гаргаж өгөхийг хүссэний дүнд дараах мэдээллийг цахим хэлбэрээр авсан болно.

Бүрэн эхээр нь хүргэж байна. Судалж дүгнэлт хийх шаардлагатай.

Read the rest of this entry »

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, + Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлийн хохирол | Leave a Comment »

Гэмт хэргийн нөхөн хохирогчид нөхөн төлбөр өгч байна уу?

Posted by ИТХ on 2012/12/24

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс  Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөрт 2011, 2012 онд нийт хичнээн төгрөг олгосон талаарх мэдээллийг авахаар Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан юм.

12 хоногийн дараа буюу “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайн хууль”-ийн хугацаанд ХЗЯ-ны харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас (ШШГЕГ) авсан хариу мэдэгдэх хуудас ирүүлж “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-д заасны дагуу нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн боловч хөрөнгийн эх үүсгэвэргүйгээр одоогоор нөхөн төлбөр олгогдоогүй байна” гэж дурдсан байлаа. Дараа нь бид ШШГЕГ-ын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, хошууч Б.Батболдтой биечлэн уулзах үеэрээ “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-ын дагуу одоогоор ганц удаа буюу Хууль зүйн сайдын 2012 оны 11-р сарын 2-ны А/59 тушаалаар Баян-Өлгий аймийн сум дундын шүүхийн 2011 оны 10-р сарын 14-ны 84 шийтгэх тогтоолоор иргэнд 2.882.500 төгрөгийг олгосон гэсэн баримтыг бичүүлж авлаа.

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 15. Хууль зүйн яам | Leave a Comment »

Төр бусдаар чухам юу хийлгээд байгааг нарийвчлан мэдэх боломжгүй байна

Posted by ИТХ on 2012/12/24

Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт “Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс хандаж Монгол Улсын төсөвт байгаа “Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс” гэж зарлага байдлаар суусан мөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид нь 2011, 2012 онд хэрхэн зарцуулсан тухай төсвийн гүйцэтгэлийн нарийвчилсан, задаргаа бүхий тайлан мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр өгсөн юм.

Бид албан бичгийнхээ хариуг хөөцөлдөж 2012 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр Төрийн сангийн газрын дарга Х.Пүрэвсүрэнтэй биечлэн уулзахад тэрбээр “Улсын төсөвт бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс гэсэн нэрээр суусан мөнгөнд төрийн нууцын холбогдолтой мэдээлэл байгаа тул бүгдийг нь өгөх боломжгүй” гэсэн тул нууцтай холбоотой хэсгийг хасуулж байгаад төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад орсон нэр төрлүүдээр авсан юм.

Энэ мэдээлэл нэг талаар задаргаатай мэт харагдавч тухайн ажил, үйлчилгээний агуулга байхгүй учраас дүгнэлт хийх боломж алга.

Сангийн яамнаас авсан мэдээллийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 10. Сангийн яам | Leave a Comment »

Нийслэл Улаанбаатар хотын 2012 оны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл ба явцын мэдээлэл

Posted by ИТХ on 2012/12/24

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 80-157_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2012 оны эхний 3 улирлын санхүүгийн тайлан

Posted by ИТХ on 2012/12/22

Шинээр бие даан байгуулагдсан Хөдөлмөрийн яаманд хамаарч байгаа Хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2011 ба 2012 оны эхний хагас жилийн  зарцуулалтын задаргааг гаргаж өгөхийг хүссэн албан бичгийн хариуг бид маш шуурхай буюу хуулинд заасан 7 хоногийн дотор авсан юм. Гэхдээ бас л санхүүгийн тайлан байна. Түүний нэг хэсэг болох төсвийн гүйцэтгэлийн сарын тайланд (өссөн дүнгээр) зардлын төрөл зүйлүүд, жишээлбэл, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт, жижиг зээл олгох, ажил олгогчийг дэмжих, нийтийг хамарсан ажил (2,5 тэрбум), жижиг зээл олгох (24 тэрбум), сум хөгжүүлэх сан (24 тэрбум төгрөг), Оюутолгой ХХК-ийн сургалтын тэтгэлгийн санхүүжилт (5 тэрбум) гэх мэтээр бичигдсэн ч  задаргаа үгүй тул ямар нэгэн тодорхой дүгнэлт хийх боломжгүй байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан-01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | Leave a Comment »

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанаар 2012 оны Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн гэх гомдлыг хэлэлцжээ

Posted by ИТХ on 2012/12/15

Нэр бүхий иргэнийн гомдлын дагуу Үндсэн хуулийн Цэцийн дунд суудлын хуралдаан энэ сарын 12-нд хуралдахаар зарласан юм.

Нэр бүхий иргэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын зарим заалт Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн холбогдох заалт болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн гэсэн мэдээлэл ирүүлжээ. УИХ-аас Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хуулийг батлан гаргахдаа тодорхой нэг компанид ялгавартай хандан, төсвийн орлогыг тусгайлан хуваарилан зааж, хэд хэдэн төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгүүлэхээр хуульчлан баталсан нь Үндсэн хуульд заагдсан шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг алдагдуулсан байна гэж иргэд гомдол гаргасан. Үндсэн хуулийн цэц энэхүү мэдээллийн дагуу үүсгэсэн маргааныг хянан шийдвэрлэх дунд суудлын хуралдаанаа энэ сарын 12-ны өдрийн 09.30 цагт Үндсэн хуулийн Цэцийн ордны хуралдааны танхимд нээлттэй хийхээр болсон байна гэж Үндсэн хуулийн Цэцээс мэдээлж байв.

Хуралдааны дараа зарим эх сурвалжаас авсан мэдээллээс үзэхэд, энэхүү гомдол нь “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн жагсаалт”-нд орсон  Ерөнхий сайдын чиг үүргийн дор байдаг  Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газрын хөрөнгө оруулалтын батлагдсан жагсаалттай холбоотой юм байна. Тодруулбал,

G-Mobile 1 G-Mobile 2a G-Mobile 2b

Өөрөөр хэлбэл эдгээр хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэх байгууллагы урьдчилан нэр зааж 2012 оны улсын төсвийн хуульд оруулсан, үүгээрээ худалдан авалтын хууль тогтоомж болон шударга өрсөлдөөнй зарчмыг зөрчсөн гэж гомдол гаргасан хэмээн ойлгогдож байна.

Цэцийн хуралдаан өндөрлөж шийдвэр гарсан гэх боломж хараахан нийтлэгдээгүй байна.

2012 оны 12-р сарын 15.

Posted in # Монгол Улсын төсөв (... 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ...) | Leave a Comment »