ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн ИТХ-ын хуралдааны өмнө: 2013 оны төсвийн мэдээлэл ил тод, нээлттэй байсан уу? » Нийслэлийн 2013 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт

Нийслэлийн 2013 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт
d0bdd0b8d0b9d181d0bbd18dd0bbd0b8d0b9d0bd-2013-d0bed0bdd18b-d0bdd0b8d0b9d0b3d18dd0bc-d18dd0b4d0b8d0b9d0bd-d0b7d0b0d181d0b3d0b8d0b9d0bd.doc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s