ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн төсвийн “анхаарал татсан” зардал, хөрөнгө оруулалтын зарим жишээ

Posted by ИТХ on 2012/02/15

Нэг.

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтаас зарим “анхаарал татсан”, бас эргэлзээтэй зардлыг түүвэрлэн танилцуулж байна.

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг (сая төгрөг)

2012 оны төсөл (сая төгрөг)

Нийслэлд шинээр баригдах орон сууцны хорооллын айл өрхийн нүүлгэн шилжүүлэлт, газар чөлөөлөх зардал

2012

10 000,0

10 000,0

Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга /СБД 7-р хороолол/ /98 айл *3ш/

2012-2013

15 000,0

10 000,0

Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-ын контор, агуулахын барилга, машин техник, тоног төхөөрөмж

2012

258,0

258,0

Хот тохижилтын авто машины парк шинэчлэлт /163ш/

2011­-2012

14 670,0

7 335,0

Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /СБД 7-р хороо/

  2011-­2012

5 938,0

2 098,0

Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга /ХУД/

 2011-­2012

5 046,8

3 046,8

Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2012

1 000,0

1 000,0

Жанжин клубын барилгыг шинээр барих /БЗД 12-р хороо/

2012

5 800,0

5 800,0

Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний барилгын дотор, гадна сантехникийн засвар

2012

276,6

276,6

Улаанбаатар чуулгын театрын тайз засал, гэрэлтүүлэг, техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг, бусад хэрэглэл

2012

410,0

410,0

Нийслэлд шаардлагатай нарийн мэргэжлээр боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад хотын захиалгаар богино, дунд хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сургах

2012

200,0

200,0

Төрийн албан хаагчид, ахмад настнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх

2012

1 000,0

1 000,0

Хоёр. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт (салбараар)

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг

2012 онд санхүүжих

Их сургуулиудын хотхоны дэд бүтэц

2011-2014

20 000,0

2 007,5

Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2010-2012

3 257,0

1 127,3

Спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2010-2012

2 364,5

966,7

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2010-2013

2 561,3

1 000,0

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

2010-2013

2 561,3

1 000,0

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2010-2013

2 561,3

1 000,0

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2010-2013

2 561,3

1 000,0

Дүүргийн өвлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2010-2013

3 000,0

1 000,0

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

2010-2013

1 885,2

1 000,0

Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/

2011-2012

4 724,6

4 224,6

Хэрэглэгчийн боловсролын төв байгуулах /Улаанбаатар, 4 дүүрэг/

2012

200,0

200,0

Хүүхдийн төлөө газрын дэргэдэх Хүүхдийн хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар/

2011-2012

1 100,0

794,6

Татварын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

2011-2012

3 500,0

2 850,0

Татварын хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

2012-2013

1 843,0

500,0

Гурав. 

Нийслэл, дүүргийн төсөвт байгууллагуудын 2012 оны төсвийн төсөл ба төсвийн зарлагын төслөөс (зардлын зүйлээр, сая төгрөг)

2010 гүйц

2011 он төлөвлөгөө

2011 оны гүйцэтгэл

2012 оны санал

2012 оны төсвийн төсөл

УБ . Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг олон нийтэд сурталчлах

0,0

500 000,0

500 000,0

0,0

0,0

УБ . Соёлын төв өргөө

803 548,5

997 879,6

997 879,6

1 223 845,0

1 026 121,0

УБ . Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн алба

72 000,0

245 000,0

245 000,0

550 000,0

505 000,0

УБ . Улаанбаатар телевиз

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

УБ . Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө

2 056 969,7

3 114 832,4

3 114 832,4

4 597 000,0

4 497 000,0

УБ . Улаанбаатар радио

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

УБ . Улаанбаатар сонины газар

30 000,0

38 014,6

38 014,6

30 000,0

30 000,0

УБ . Улаанбаатар чуулга

383 304,1

426 481,3

426 481,3

428 087,8

533 540,4

Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын спорт сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зардал

0,0

0,0

0,0

215 000,0

215 000,0

“УБ таймс” НӨҮГ – ын хэвлэх үйлдвэрийн өр барагдуулах

0,0

0,0

0,0

958 982,3

958 982,3

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

3 343 761,5

5 997 260,4

5 997 260,4

8 360 713,2

6 000 000,0

Төвлөрсөн төсвийн хуваарилагдаагүй зардал

0,0

100 000,0

100 000,0

150 000,0

150 000,0

Төвлөрсөн төсвийн хуваарилагдаагүй бусад зардал

0,0

100 000,0

100 000,0

150 000,0

150 000,0

Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал

730 087,8

1 520 728,5

1 520 728,5

5 077 960,9

4 861 270,6

Баяр наадмын зардал

485 623,9

308 125,0

308 125,0

400 000,0

380 000,0

Сонгуулийн зардал

20 662,3

0,0

0,0

3 915 780,9

3 632 190,6

Маягт хэвлэх зардал

199 864,5

269 603,5

269 603,5

302 180,0

302 080,0

Компьютер худалдан авахад

0,0

490 000,0

490 000,0

0,0

0,0

Уналга, цугларалт бэлтгэл сургууль

23 937,1

30 000,0

30 000,0

40 000,0

35 000,0

Түймрийн хохирлыг арилгахад

0,0

300 000,0

300 000,0

350 000,0

300 000,0

Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй

0,0

123 000,0

123 000,0

70 000,0

212 000,0

УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг

45 000,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

ИТХ-д суудалтай намд төсвөөс өгөх дэмжлэг

140 500,0

158 000,0

158 000,0

193 000,0

140 500,0

Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс

1 468 278,9

19 652 866,1

19 652 866,1

26 361 320,2

17 140 261,0

Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

1 464,9

20 500,0

20 500,0

139 972,4

94 972,4

Дөрөв.  
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2010-2011 он дамжин хэрэгжсэн ажлын жагсаалт

Хүүхдийн театрын үйл ажиллагааг дэмжих

2011

100.000,0

100.000,0

100.000,0

100.000,0

Нийслэлийн төр захиргааны авто баазын парк шинэчлэлт

2011

610.000,0

610.000,0

610.000,0

610.000,0

Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2011

1.000.000,0

1.000.000,0

999.967,7

999.967,7

Баянзүрх дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт

2010-2011

3.800.000,0

1.000.000,0

3.824.022,6

1.000.000,0

Хан-Уул дүүргийн иргэдэд үйлчлэх Төр захиргааны нэгдсэн барилга

2011-2012

5.046.800,0

2.000.000,0

5.000.000,0

1.998.092,5

Нийслэлд шаардлагатай нарийн мэргэжлээр боловсон хүчнийг өндөр хөгжилтэй орнуудад хотын захиалгаар богино, дунд хугацааны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сургах

2011

200.000,0

200.000,0

200.000,0

200.000,0

Улаанбаатар чуулгын тайз засал, гэрэлтүүлэг, барилгын засвар

2011

283.600,0

283.600,0

255.017,6

255.017,6

Тусгаар тогтнолын талбайн гэрэлт хөшөө

2011

1.010.700,0

800.000,0

799.932,8

799.932,8

Нийслэлийн 7 дүүрэгт оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий биеийн тамир, спортын төв байгуулах

2011-2012

6.300.000,0

6.300.000,0

9.225.757,7

4.769.999,3

Д.Сүхбаатар, Х.Чойбалсан нарын хөшөөг хүрэлдэж, суурь талбайг боржин чулуугаар сэргээн засварлах ажлын нэмэлт хөрөнгө

2011

168.400,0

168.400,0

168.400,0

168.400,0

СХД-ийн иргэдэд үйлчлэх 2-р байрны барилга худалдаж авах, тохижилт, техник, тоног төхөөрөмж, эд хогшил

2011-2012

3.680.000,0

3.680.000,0

Төр захиргааны авто баазын парк шинэчлэлт

2011

550.000,0

550.000,0

550.000,0

550.000,0

УБ таймс НӨҮГ-ын барилгад оруулсан хөрөнгө оруулалтын буцаан олголт

2011

493.000,0

493.000,0

493.000,0

493.000,0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: