ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баянгол дүүргийн ИТХ-ын IX хуралдааны тэмдэглэл

Posted by ИТХ on 2012/01/17

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 9-р хуралдаан 2011 оны 12 дугаар сарын 28-нд болжээ. Дүүргийн Засаг даргын 2008-2011 оны мөрийн хөтөлбөр, 2011 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын биелэлтийг хэлэлцээд “бүрэн хангалттай” гэсэн үнэлгээ өгч энэ оны  дүүргийн хэмжээнд “Амьдрах орчноо сайжруулах жил II” болгон үргэлжлүүлэхээр болж эдийн засаг, нийгмийн 2012 оны зорилт, дүүргийн 2012 оны орон нутгийн төсвийн орлогын нийт дүнг 6.0 тэрбум төгрөгөөр, дүүргийн төсвийн орлогоос нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 766 сая 187,8 мянган төгрөгөөр тус тус баталсан байна.

(Энд орно)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: