ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Завхан аймгийн 2012 оны төсөв

Posted by ИТХ on 2012/01/11

Өнгөрсөн оны 12-р сарын 23-нд Завхан аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээжит 7-р хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан аймгийн  2012 оны төсвийн материалыг үзэж танилцана уу – Завхан аймгийн 2012 оны төсөв.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: