ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн 2012 оны төсвийн төсөл: зарлагын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2012/01/06

12-р сарын 23-нд хуралдсан нийслэлийн ИТХ-ын 8-р хуралдаанаар батлагдсан төсөв албан ёсоор хараахан нийтлэгдээгүй байна. Хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр оруулсан 2012 оны төсвийн баримт бичгээс авсан зарим мэдээлэлтэй танилцана уу. Хотын төсвийн нийт зарлага 295,9 тэрбум (295974143.1 мянга) төгрөг болжээ. Эдгээрээс төсвийн менежер нарт дор дурдсан төсвийг зарцуулах эрх олгохоор төлөвлөжээ.

Зарим зардлыг онцолбол төсвийн хөрөнгө оруулалт 215 тэрбум болжээ. Байнгын ажиллагаагүй ИТХ-ын зардал 2,2 тэрбум байгаа нь төлөөлөгчдийн суудлын тоогоор намын бүлгүүдэд олгодог  “гишүүний мөнгө” багтсаных юм. Төсвийн нөөц хөрөнгө 4,5 тэрбум төгрөг болжээ. Үүний зарцуулалт жилийн жилд хаалттай байдаг.  Нийслэл хот албан ёсоор өөрийн сонин, телевиз, радиогүй хэрнээ хэвлэл мэдээллийн зардалд 600 сая төгрөг төсөвлөсөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулж сурталчлуулахад зарцуулагдах бололтой. Мөн өнгөрсөн онд өмнөх хувьчлалыг хүчингүй болгоод буцаагаад дуудлагаар худалдсан “Улаанбаатар таймс” сонины өр төлбөрийг барагдуулахад 959 сая төгрөгийг зарцуулах юм байна. Бас ихэнх зай талбайгаа түрээслүүлэхийн зэрэгцээ урлаг, соёлын арга хэмжээ байнга явуулдаг Соёлын төв өргөө төсвөөс 1 тэрбум гаруй төгрөгийг авах юм байна. Мэргэжлийн урлагийн байгууллага мөртлөө “Улаанбаатар” чуулга төсөвт орлого оруулах байтугай төсвөөс 533 сая төгрөг авна. Энэ бүгдийг тийм ч үр ашигтай зарцуулалт гэж үзэх аргагүй юм. “Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын  спорт  сургалтын  үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх” гэсэн томъёололтой, эзэн нь тодорхойгүй нэрээр 215 сая төгрөгийг төсөвлөжээ.

Нийслэлийн батлагдсан төсвийн баримт материалууд нийтлэгдмэгц бид үргэлжлүүлэн задлан шинжлэх болно  

1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

2259516.8

2. Нийслэлийн Аудитын  газар

677906.2

3. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3716463.4

4. Захирагчийн Ажлын алба

509299.7

5. Авто замын газар

1398739.6

6. Агаарын чанарын алба

342379.8

7. Аялал жуулчлалын газар

149123.6

8. Архивын газар

243249.5

9. Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

630582.4

10. Байгаль хамгаалах газар

627385.3

11. Мэдээллийн технологийн газар

319403.2

12. Өмчийн харилцааны газар

555620.3

13. Нийтийн тээврийн газар

1601507.5

14. Нийтлэг үйлчилгээний газар

1845966.9

15. Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

524969.0

16. Хөдөлмөрийн газар

201427.7

17. Хөдөө аж ахуйн газар

253863.3

18. Хотын тээврийн татварын тасаг

109695.5

19. Монголын хүүхдийн ордон

783983.2

20. Хүүхдийн урлан бүтээх төв

585736.5

21. Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв

220965.1

22. Хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төв

682019.4

23. Улаанбаатар чуулга

533540.4

24. Соёлын төв өргөө

1026121.0

25. Нийслэлийн Тагнуулын газар

70000.0

26. Нийтийн аж ахуйг сайжруулах  2-р төслийн удирдах нэгж

32600.0

27. Махны үнийн зөрүү

7800000.0

28. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

13504122.0

  Үүнээс:  Газар чөлөөлөх зардал

2600000.0

  Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг цэцэрлэгжүүлэх арчлах

3649222.0

  Туул голын эх үүсвэрийг хамгаалах, мужийг нөхөн сэргээх

350000.0

  Туул,  Сэлбэ  голын   урсацыг нэмэгдүүлэх,Туул  голд   минж нутаглуулах зардал

6036800.0

  Газрын хянан баталгаажилт

868100.0

29 Хэвлэл мэдээллийн зардал

600000.0

30 Төсвийн нөөц хөрөнгө

4497000.0

31 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

279618.0

32 Халаалтын зуухны үнийн зөрүү

296712.6

33 Ахмадын сан

10000.0

34 Ахмадын хороо   

52102.8

35 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

1000000.0

  Үүнээс: Гэмт  хэрэгтэй тэмцэх  зориулалтаар   Нийслэлийн Цагдаагийн газарт техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах

150000.0

 

  Замын хөдөлгөөнд хяналт  тавих зориулалт  бүхий хяналтын байрын иж бүрдэл, тоног төхөөрөмж

150000.0

Нийслэлийн Прокурорын газрын барилгын засвар шинэчлэлт

300000.0

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал

400000.0

36. Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал

6443126.0

37. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ

120966.0

38. Замын Цагдаагийн газар

90000.0

39. Зам  тээврийн удирдлага мэдээллийн төв

416125.9

40. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

771612.1

41. Биеийн тамирийн зардал

148739.8

42. Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

25401.8

43. Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл

348350.9

44. Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү

351792.0

45. Азийн том хотуудын симпозиумын зардал

125835.0

46. Нийслэлийн өрхийн эмнэлгүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэг

4200000.0

47. Нийслэлийн хүүхэд, залуучуудын  спорт  сургалтын  үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

215000.0

48. “УБ таймс” НӨҮГ – ын хэвлэх үйлдвэрийн өр барагдуулах

958982.3

49. Орон нутгийн Хурлын сонгуулийн зардал

3501590.6

50. Нийтийн аж ахуйг сайжруулах  3 дугаар төслийн удирдах нэгж

940000.0

51. Улаанбаатар хотыг цэвэр агаар төслийн нэгж

1000000.0

52. Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын зардал

100000.0

53. Замын сан

13245000.0

54. Төсвийн хөрөнгө оруулалт

215030000.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: