ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөөр 2011 онд барих барилгууд ба их засвар

Posted by ИТХ on 2011/11/05

Саяхан УИХ-аар баталсан нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар тус сангийн 2011 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар шинэчлэн баталсан юм.

Зарлагын төрөл

Дүн /сая төгрөгөөр/

Тэтгэврийн даатгалын сан

451,114.4

Тэтгэмжийн даатгалын сан

28,827.5

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан

20,530.9

Ажилгүйдлийн даатгалын сан

9,557.3

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

94,049.1

Ажиллагааны зардал

12,160.7

Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж

2,445.9

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, 13.5*16.5м /Сэлэнгэ, Мандал сум/

292.1

 

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, орон сууцны 3 өрөөг худалдан авна. /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

30.0

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 16*21м /УБ, БЗД/

89.0

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, /Увс/

8.0

Их засвар /Архангай/

1.1

Их засвар /Булган/

57.5

Их засвар /Дорноговь/

45.0

Их засвар /Дорнод/

22.1

Их засвар /Өмнөговь/

71.3

Их засвар /Сүхбаатар/

6.6

Их засвар /УБ, Багануур дүүрэг/

9.0

Их засвар /Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/

104.4

Их засвар /Завхан, Тосонцэнгэл/

15.1

Их засвар /УБ, Баянгол дүүрэг/

15.0

Тоног төхөөрөмж

1,679.7

Нийт зарлага

618,685.8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: