ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журманд саналаа өгнө үү

Posted by ИТХ on 2011/11/04

Одоо хэлэлцэж байгаа Сангийн яамнаас боловсруулсан тендерийн холбогдолтой журам, дүрмийн дараах төслүүдтэй танилцана уу. Саналаа худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрын хаягаар өгч болно.    

Шинээр байгуулах тендерийн агентлагийн журмын төсөл

Тендерийн үнэлгээний хорооны журмын төсөл

Тендерийн улсын байцаагчийн дүрмийн төсөл

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: