ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for November, 2011

“Авзага трэйд” ХХК: Булган аймгийн төвд баригдсан спорт цогцолбор

Posted by ИТХ on 2011/11/20

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт.

Төсөвт өртөг: Анхны төсөвт өртөг 690 сая төгрөг. Нэмэгдсэн төсөвт өртөг 1 тэрбум 586.3  сая төгрөг.

Хугацаа: 2007 оны 6-р сарын 25-нд ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж 2008 оны 4-р сарын 30-нд ашиглалтанд өгөхөөр товлосон байжээ.

Ажлын явц: 2011 оны 11-р сарын 14-нд ашиглалтанд хүлээлгэн өгч нээлтийн ёслолын арга хэмжээ болжээ. Гэхдээ дотроо маш хүйтэн, таазнаас нь ус гоождог гэсэн гомдол гарч байна.

Энэ тендерийг Булган аймаг ЗДТГ өөрөө шалгаруулж “Авзага трейд” ХХК-аар гүйцэтгүүлэхээр болсон юм. Гэвч хугацаан өнгөрсөн тул 2008 оны 10-р сарын 9-нд хугацааг сунгаж, анхны  төсөвт өртөгт багтаан 2008 оны 12-р сарын 25-нд дуусгахаар шинээр гэрээ хийсэн боловч бас л дуусгаж чадаагүй. ЭМЯ-ны Барилга захиалагчийн  газрын хяналтын инженер П.Ариунцэцэг ярихдаа, бид газар дээр нь очихдоо гүйцэтгэгчийг солих санал  тавьсан боловч аймгийн зүгээс заавал уг компаниар ажлаа гүйцэтгүүлнэ гэсэн тул хэвээр үлдээсэн гэжээ.

Ажил  гүйцэтгэх  санхүүжилт нь 2007  онд 300.0  сая  төгрөг, 2008  онд  390.0  сая  төгрөг  төсөвлөгдсөн ба тэр оны ажлыг хугацаандаа гүйцэтгэж чадаагүй тул 39.2  сая  төгрөг нь  буцаагдаж байжээ. 2009  онд  барилгын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэсний дараа ЭМЯ-наас төсөв өртгийг нь шинээр тогтоох комисс  гарч  ажиллаад 896,3  сая төгрөгийг нэмэхээр  тооцоолсон ба үүнээс 448,2  сая  төгрөгийг Улсын  төсвийн тодотголоор Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас нэмж  өгөхөөр  батлагдаж, үлдсэн 448,1 сая төгрөгийг 2011 оны  улсын төсвөөс өгөх болсон түүхтэй. Ингээд анх 690.0  сая төгрөг байсан төсөвт өртөг  нэмэгдсээр  1.586.3 сая төгрөг болсон төдийгүй гурван жилээр хугацаа алдаж ашиглалтанд орсон байна.

 

Posted in ## Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендер, 30. АЙМГУУД, Булган аймаг | Leave a Comment »

Нийслэлийн 2011 оны төсвийн тодотгол

Posted by ИТХ on 2011/11/18

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

Улаанбаатар хот. Дугаар 7/62               

Нийслэлийн 2011 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

“Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай” хуулийн  50 дугаар зүйлийн 50.1.2, “Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тухай” хуулийн 10 дугаар зүйл, “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2- “б”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалт, “Монгол Улсын 2011 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийг тус тус үндэслэн Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэгдүгээр зүйл. “Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай” тогтоолын 1,2,5,6   дугаар заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн баталсугай.

Нэг. Нийслэлийн 2011 оны төсвийн жилд хотын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг дор дурдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/

д/д

Хотын төсвийн нийт орлого

182423070.9

1. Татварын орлого

170915362.7

  1.1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар

136000000.0

  1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт

-4950000.0

  1.3 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

9106700.0

  1.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

10725000.0

  1.5 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр

26962.7

  1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

64000.0

  1.7 Газрын төлбөр

19000000.0

  1.8 Ус ашигласны төлбөр

508100.0

  1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

388000.0

  1.10 Ойгоос мод ашигласны төлбөр

46600.0

2. Татварын бус орлого

10157708.2

  2.1 Хувьцааны ногдол ашиг

110000.0

  2.2 Төрийн өмч түрээслүүлсний төлбөр

669300.0

  2.3 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

4045408.2

  2.4 Авто зам ашигласны төлбөр

530000.0

  2.5 Хүү торгуулийн орлого

4729000.0

  2.6 Ангилагдаагүй бусад орлого

74000.0

     

 

3. Хөрөнгийн орлого

1350000.0

  3.1 Өмч хувьчлалын орлого

1350000.0

Хоёр. Нийслэлийн төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхий менежер нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.

/Мянган төгрөгөөр/

Хотын төсвийн нийт зарлага

175579395.4

 

 

1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

1958187.1

2. Нийслэлийн Аудитын газар

365232.3

3. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3029476.9

4. Захирагчийн Ажлын алба

362605.7

5. Авто замын газар

1373533.5

6. Агаарын чанарын алба

220629.5

7. Аялал жуулчлалын газар

125832.4

8. Архивын газар                                                                   

112239.5

9. Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

488584.1

10. Байгаль хамгаалах газар

487531.3

11. Мэдээллийн технологийн газар

189422.0

12. Өмчийн харилцааны газар

519197.7

13. Нийтийн тээврийн газар

1247516.7

14. Нийтлэг үйлчилгээний газар

1537414.8

15. Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

352117.9

16. Хөдөлмөрийн газар                                                                                

164201.8

17. Хөдөө аж ахуйн газар

128587.2

18. Хотын тээврийн татварын тасаг

95958.9

19. Монголын Хүүхдийн ордон       

779876.7

20. Хүүхдийн урлан бүтээх төв                                                                  

522961.3

21. Амьдрах ухаан сургалт үйлдвэрлэлийн төв

204609.8

22. Хүүхдийн сургалт, хүмүүжлийн тусгай төв

511630.9

23. Улаанбаатар чуулга

426481.3

24. Соёлын төв өргөө

997879.6

25. Нийслэлийн Тагнуулын газар

60780.0

26. Нийтийн аж ахуйг сайжруулах 2-р төслийн удирдах нэгж

36250.0

27. Нийтийн тээврийн 2010 оны нөхөн олговрын зөрүү, Автобус- 3 компанийн НДШ-ийн өрийг шийдвэрлэх

5249084.5

28. Махны үнийн зөрүү                                                            

6000000.0

29. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

8287071.1

  Үүнээс: Газар чөлөөлөх зардал

1364900.0

  Ø  Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг цэцэрлэгжүүлэх, тохижуулах

2567929.7

  Ø  Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн техник технологийн шинэчлэл

2077500.0

  Ø  Туул, Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуу тохижуулах

1500000.0

  Ø  Газрын хянан баталгаажилт, газар зохион байгуулалтын зардал    

776741.4

30. Хэвлэл, мэдээллийн зардал

348014.6

31. Төсвийн нөөц хөрөнгө

3114832.4

32. Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

170293.0

33. Халаалтын зуухны үнийн зөрүү

260000.0

34. Ахмадын хороо

44333.3

35. Ахмадын сан

10160.7

36. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

850000.0

Үүнээс:

Ø Гэмт хэрэгтэй тэмцэх зориулалтаар            Нийслэлийн Цагдаагийн газрын техник, тоног төхөөрөмж авах

200000.0

  Ø  Замын цагдаагийн газрын хяналт шалгалтын зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж авах

290000.0

  Ø  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга  хэмжээний зардал

310000.0

  Ø  Архидан согтуурахтай тэмцэх үйл ажиллагааны зардал

50000.0

37. Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, үйлчилгээний зардал

3861954.7

38. Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, тохижуулах зардал

9221200.0

39. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ

100914.5

40. Замын Цагдаагийн газар

90000.0

41. Зам тээврийн удирдлага мэдээллийн төв

245848.1

42. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ

341815.6

43. Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж НӨҮГ

101700.0

44. Биеийн тамирийн зардал

49856.3

45. Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

20121.5

46. Үртсэн, шахмал, түлшний үйлдвэрийн үнийн зөрүү

269293.8

47. Гэр хороололыг орон сууцжуулах төсөл

199382.1

48. Хүүхдийн төлөө газар

155876.1

49. Шинээр байгуулагдах хороодын иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний зардал

576904.2

50. Нийслэлийн Засаг даргын 2009- 2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг иргэд, олон нийтэд сурталчилах зардал

500000.0

51. Нийслэлийн замын сан

11255000.0

52. Төсвийн хөрөнгө оруулалт                      

107957000.0

       

Гурав. Хотын төсвөөс дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/ 

Дүүргүүдийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг

4059760.9

1. Багануур

721745.1

2. Багахангай

916560.9

3. Налайх

1311546.7

4. Сонгинохайрхан

1109908.2

Дөрөв. Дүүргүүдийн төсвөөс хотын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг дор дурьдсанаар баталсугай.

/Мянган төгрөгөөр/ 

Дүүргүүдээс хотын төсөвт төвлөрүүлэх орлого

12822826.3

1. Баянгол

1172541.3

2. Баянзүрх

1130567.3

3. Сүхбаатар

3785947.9

4. Чингэлтэй

926882.8

5. Хан- Уул

5806887.0

Тав. Нийслэлийн төсвөөс Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг 20 тэрбум     898 сая 96 мянган төгрөгөөр баталсугай.
 
Зургаа. Нийслэлийн төсвийн орлогоор хэрэгжих төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тодотгосон жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Хоёрдугаар зүйл. Нийслэлийн 2010 оны төсвийн орлогын давалт 4 тэрбум 531 сая 505,5 мянган төгрөг болон 2011 оны хөрөнгө оруулалтанд нэмж зарцуулах 26  тэрбум 220 сая 494,5 мянган төгрөгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын  төсөл арга хэмжээ, барилга, байгууламжийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. 

ДАРГА Т.БИЛЭГТ

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ | Leave a Comment »

Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөөр 2011 онд барих барилгууд ба их засвар

Posted by ИТХ on 2011/11/05

Саяхан УИХ-аар баталсан нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар тус сангийн 2011 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар шинэчлэн баталсан юм.

Зарлагын төрөл

Дүн /сая төгрөгөөр/

Тэтгэврийн даатгалын сан

451,114.4

Тэтгэмжийн даатгалын сан

28,827.5

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан

20,530.9

Ажилгүйдлийн даатгалын сан

9,557.3

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

94,049.1

Ажиллагааны зардал

12,160.7

Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж

2,445.9

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, 13.5*16.5м /Сэлэнгэ, Мандал сум/

292.1

 

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, орон сууцны 3 өрөөг худалдан авна. /Сэлэнгэ, Сайхан сум/

30.0

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 16*21м /УБ, БЗД/

89.0

 

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, /Увс/

8.0

Их засвар /Архангай/

1.1

Их засвар /Булган/

57.5

Их засвар /Дорноговь/

45.0

Их засвар /Дорнод/

22.1

Их засвар /Өмнөговь/

71.3

Их засвар /Сүхбаатар/

6.6

Их засвар /УБ, Багануур дүүрэг/

9.0

Их засвар /Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/

104.4

Их засвар /Завхан, Тосонцэнгэл/

15.1

Их засвар /УБ, Баянгол дүүрэг/

15.0

Тоног төхөөрөмж

1,679.7

Нийт зарлага

618,685.8

Posted in Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүрэгт 2011 онд төсвийн мөнгөөр хийгдэж байгаа хамгийн том бүтээн байгуулалтууд

Posted by ИТХ on 2011/11/04

Тус дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 9 давхар шинэ байр Төрийн үйлчилгээний төв байр нэрээр ямар нэгэн сааталгүй баригдаж байна. Гоё нэр өгчээ.

Дараачийнх тус дүүргийн Цагдаагийн газрын биш, харин түүний дэргэдэх Замын цагдаагийн тасгийн барилга юм Итали улсын хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй гэжээ. Италийн компанийн хөрөнгөөр болов уу. Тодорхой тайлбар хэрэгтэй.

Гуравдахь нь 19-р хорооллын автобусны дэргэдэх Ажилчны талбайн тохижилтын ажил юм. Хугацаанаасаа нэлээд хоцорч ашиглалтанд орсон.    

Одоо тус талбай ямаршуу болсон зургийг удахгүй энд оруулна.

Posted in 21. УЛААНБААТАР ХОТ, Хан-Уул дүүрэг | Leave a Comment »

Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журманд саналаа өгнө үү

Posted by ИТХ on 2011/11/04

Одоо хэлэлцэж байгаа Сангийн яамнаас боловсруулсан тендерийн холбогдолтой журам, дүрмийн дараах төслүүдтэй танилцана уу. Саналаа худалдан авах ажиллагааны бодлогын газрын хаягаар өгч болно.    

Шинээр байгуулах тендерийн агентлагийн журмын төсөл

Тендерийн үнэлгээний хорооны журмын төсөл

Тендерийн улсын байцаагчийн дүрмийн төсөл

Posted in ## Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендер | Leave a Comment »