ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төсвөөс үнэтэй хандив

Posted by ИТХ on 2011/10/24

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Дашдоржийн хэлснээр, хэдхэн жилийн өмнө Төв аймгийн Баянчандмань сум 110 сая төгрөгийн төсөвтэй, үүнээс  60 сая нь өөрийн орлого, үлдсэн 50 саяыг татаасаар авдаг байжээ. Харин сумын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн голдуу компаниудаас 320 сая төгрөгийн хандив тусламж авдаг. Мэдээж тайлагнадаггүй…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: