ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Чингэлтэй хайрхан уулын тохижилт, ойжуулалтын ажил, түүний төсөв

Posted by ИТХ on 2011/05/24

2011 Оны 4-р сарын байдлаар.

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2006 оны 22 дугаар тогтоолоор “Чингэлтэй хайрхан “ уулыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авч, хамгаалалтын бүсийг 767,6 мянган га талбай байхаар тогтоожээ.

Чингэлтэй хайрхан уул орчмын ногоон бүс, булаг шандыг хамгаалах шат дараалсан ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж , энэ ажлын хүрээнд Чингэлтэй хайран уулын тохижолт ойжуулалтын ажилд 2010 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 180 сая төгрөг батлагдаж эрчим хүчний дэд станц, хамгаалалтын хашаа, хамгаалалтын байр, гэрэлтүүлэг, худгийн ажил хийгдэхээр төсөвлөгджээ.

Эрчим хүчний дэд станцын ажлыг Идэр тэс ХХК – нь шалгарч 25,О сая төгрөгөөр, хамгаалалтын хашаа гэрэлтүүлгийн ажлын тендерт Атимос трейд ХХК – шалгарч 86,3 сая төгрөгөөр, ойжуулалт хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 4,5 га талбайд 27,8 сая төгрөгөөр 11500 ширхэг шинэс, нарсны тарьц , нохойн хошуу, улиангарын суулгацаар тариалалт хийх ажлыын тендерт ШУТИС-ийн ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн тус тус шалгарч ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.

Хамгаалалтын байрны ажлын гүйцэтгэгчээр Энх ариун ундрага ХХК – нь ХХК- 8.6 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн, худгийн ажлын гүйцэтгэгчээр Шоовон орхон ХХК- нь 24,6 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр шалгарч 4-р сарын 20 – ноос ажил эхэлнэ.

2011 онд Чингэлтэй Хайрхан уулын тохижилт, ойжуулалтын ажилд 50,0 сая төгрөг батлагдсан байна

Энэ ажлын хүрээнд камержуулалт , гэрэлтүүлгийн ажлууд хийх юм.

(Энэ мэдээллийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйлдвэр, үйлчилгээний хэлтсээс ирүүлэв)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: