ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

“Хүний хөгжил” сангаас хэдийг тараах вэ?

Posted by ИТХ on 2010/12/08

Эрх баригч МАН ба АН-ын 2008 оны сонгуулийн амлалтыг хэрэгжүүлж иргэн бүрт хувь, хишиг хүртээх зорилтыг биелүүлэх үүднээс байгуулсан “Хүний хөгжил” сангийн орлого 2011 онд 301.2 тэрбум төгрөг, зарлага нь 805.2 тэрбум төгрөг байхаар баталжээ. Үүнээс

  • Иргэн бүрт сар бүр 21 мянган төгрөг, жилдээ нийт 252 мянган төгрөг олгох. Үүнд хамгийн их буюу 703 тэрбум төгрөгийг зарцуулна.
  • Өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр их, дээд сургууль коллежид суралцаж байгаа 165,000 оюутны 2010 – 2011 оны сургалтын төлбөрөөс оюутан тус бүрт 500 мянган төгрөгөөр тооцож дэмжлэг олгоно. Нийт 82.5 тэрбум төгрөг.  
  • Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт заасны дагуу бүх иргэдийг заавал даатгалд хамруулах чиглэлээр одоо эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй байгаа 344.4 мянган иргэний 4.5 жилийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлнө. Нийтдээ 9.3 тэрбум төгрөгийг шилжүүлнэ.
  • Төрөөс эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нь хариуцдаг 1,356 сая иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлөхөд 10.9 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулна.

Нийлээд 805,2 сая төгрөгийг “Хүний хөгжил” сангаас зарцуулах юм. Харин дутагдаж байгаа 504 тэрбум төгрөгийг Тавантолгойн орд газрын хувьцааг эзэмшүүлэх урьд­чилгаа, “Эрдэнэт” үйлдвэрийн өсгөн нэ­мэг­дүүлсэн нөөцийн төлбөр зэргээс нөхөхөөр тооцоолжээ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: