ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хадгаламж зээлийн хоршоодын хадгалуулагчдын хохиролд 32 тэрбум төгрөг

Posted by ИТХ on 2010/11/17

 10.000 гаруй иргэн 60 гаруй тэрбум төгрөг хадгаламж зээлийн хоршоонд байрлуулснаар хохирогч болж алдсан мөнгөө төрөөс нэхэмжлэх болсон. Төр 50 хувийг буюу 32 тэр бум төгрөгийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр барагдуулахаар болж журам батласан.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: