ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баримт: Хадгаламж банкны Чимэдцэрэнгийн өмнөөс 13,8 тэрбум төгрөг

Posted by ИТХ on 2010/11/17

Ц.Чимэдцэрэн “Хадгаламж банк”-ны ерөнхий нягтлан бодогчоор ажиллаж байхдаа 220 удаагийн үйлдлээр 14 тэр бум 385 сая төгрөг завшсан нь тогтоогдсон бөгөөд Чимэдцэрэнгийн учруулсан хохирлыг төр барагдуулах шүүхийн шийдвэр гарсан. Тодруулбал 14.3 тэр бум төгрөгөөс 13.8 тэр бум төгрөгийг Төрийн өмчийн хороо барагдуулахаар болсон.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: