ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мөнгөөр Гансүх дэд сайд …

Posted by ИТХ on 2010/10/23

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын дэд сайд А.Гансүх 2009 оны 3-р сард Монгол улсын ерөнхий сайдын Европын холбооны улсуудад хийсэн айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтахдаа  томилолтын зардал болох 12,9 сая төгрөг, мөн оны 7-р сард Япон улсад ажлаар явахдаа 8,6 сая төгрөгийг яамнаасаа биш, өөрийн хариуцах ажлын хүрээнд багтдаг  Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гаргуулсан төдийгүй энэ нь Сангийн яамнаас тогтоосон төрийн албан тушаалтнуудын гадаад томилолтын зардлын лимитийг 3 дахин хэтрүүлсэн хэрэг байжээ. 

Бас 2008 онд ИНЕГ-аас 60 сая,2009 онд дахиад 300 сая төгрөгийг барилгын компаниудад шилжүүлэн яамныхаа ажилтнууд, тэр дотор ажилд ороод 6 сар ч болоогүй туслахдаа орон сууцны үнийг хөнгөлөн байр авч өгөхөд зарцуулсан нь шалгалтаар илрээд байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: