ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Засгийн газрын тусгай сангуудын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2010/10/06

2006 оны 6-р сарын 29-ны өдөр батлагдсан ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ хуулиар дараах төрлийн сангуудтай байхаар заажээ.

1. Аялал жуулчлалын сан;
2. Байгаль хамгаалах сан;
3. Эрсдэлийн сан;
4. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан;
5. Дархлаажуулалтын сан;
6. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан;
7. Засгийн газрын нөөц сан;
8. Мал хамгаалах сан;
9. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сан;
10. Нийгмийн даатгалын сан;
11. Нийгмийн халамжийн сан;
12. Соёл, урлаг хөгжүүлэх сан;
13. Сургалтын төрийн сан;
14. Тариаланг дэмжих сан;
15. Улсын авто замын сан;
17. Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан;
18. Хүүхдийн төлөө сан;
19. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан;
20. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сан;
21. Шинжлэх ухаан, технологийн сан;
22. Эрүүл мэндийг дэмжих сан;
23. Сэргээгдэх эрчим хүчний сан

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: