ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for September, 2010

Төвлөрсөн арга хэмжээний зардал гэж юу вэ?

Posted by ИТХ on 2010/09/26

Яам, агентлаг болон орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөө, тайланд  “төвлөрсөн арга хэмжээний зардал” гэсэн төрөл байх нь анзаарагддаг. Жишээлбэл, 2009 оны төсвийн гүйцэтгэлд,  

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны төвлөрсөн арга хэмжээ – 275,1 сая төгрөг

Хөдөө аж ахуйн төвлөрсөн арга хэмжээ – 14,7 тэрбум төгрөг

Спортын төвлөрсөн зардал – 2,1 тэрбум төгрөг

Эрүүл мэндийн сан, төвлөрсөн арга хэмжээ – 263,5 сая төгрөг зарцуулсан гэх мэтээр тайлагнажээ.

Read the rest of this entry »

Posted in # Монгол Улсын төсөв (... 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ...), 07. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | Leave a Comment »

Жижигхэн сумын томхон заал

Posted by ИТХ on 2010/09/13

Дундговь аймгийн Баянжаргалан сум 2006 онд 1213 хүн амтай байжээ. Түүнээс хойш хүн амын тоо өсөөгүй, харин бага зэрэг буурчээ. Нийт 3 багтай, харин сумын төвд өндөр настан, хүүхэд нийлээд 400-аад хүн оршин суудаг жижигхэн сум.

Гэтэл Дундговь аймгаас сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Р.Раш 2009 онд тус сумын төвд 500 хүний суудалтай спорт цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулжээ. Үүнд өөрийн нэрээр батлагдсан улсын төсвийн 400 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан гэсэн мэдээлэл байна.

Өнөөдөр тус спорт цогцолборт залуучууд хааяа нэг орж тоглодог, бусад цагт цоожтой голдуу байдаг гэнэ.

Posted in Дундговь аймаг | Leave a Comment »

2009 онд улсын төсвөөс улс төрийн намуудад хичнээн мөнгө олгосон бэ?

Posted by ИТХ on 2010/09/07

2009 онд улс төрийн намуудад 2009 онд олгосон дараах санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна (сая төгрөгөөр).

Намын нэрс

УИХ-ыд суудал тус бүрээр тооцож олгосон санхүүгийн дэмжлэг

Сонгуулийн саналын тоо бүрт тооцож олгосон дэмжлэг

МАХН

450.8

1433.7

АН

263.8

1305.6

Иргэний Зориг нам

10.00

116.3

Иргэний эвсэл

10.0

145.5

Дүн

734.2

3,000.0

Нийтдээ “Төрийн бус байгууллагад олгосон хандив тусламж” нэрээр улс төрийн намуудыг оруулаад дараах мөнгийг төсвөөс зарцуулжээ.

 

Нэгдсэн төсөв 

Зөрүү

Улсын төсөв

Зөрүү

Орон нутаг

Зөрүү

Төлөв

Гүйц

Төлөв

Гүйц

Төлөв

Гүйц

Төрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж

7 572,1

7 995,9

423,8

7 060,0

7 473,4

413,4

512,1

522,6

10,5

Улсын Их Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох дэмжлэг

3 760,0

3 734,2

-25,8

3 760,0

3 734,2

-25,8

0,0

0,0

0,0

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох дэмжлэг

512,1

522,6

10,5

0,0

0,0

0,0

512,1

522,6

10,5

Бусад төрийн бус байгууллагад төсвөөс олгох дэмжлэг

3 300,0

3 739,2

439,2

3 300,0

3 739,2

439,2

0,0

0,0

0,0

Posted in + Улс төрийн намуудад төсвөөс олгодог мөнгө | Leave a Comment »