ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Орон нутагт “УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг” өгдөг

Posted by ИТХ on 2010/08/26

Орон нутгийн төсвийн 2009 оны зарлагын гүйцэтгэлийн тайланд “УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг”-т нийт дүнгээрээ 512 сая төгрөг төлөвлөөд  522,6 сая төгрөг зарцуулсан тухай дурджээ. Хэтэрсэн нь яахав, улс төрийн намуудын УИХ-ын авсан суудлын тоогоор орон нутагт мөнгө өгнө гэдэг ойлгомжгүй. Нийслэл, дүүрэг, аймгийн ИТХ-д суудалтай намуудад өгдөг мөнгөнөөс гадна өгч байгаа хэрэг үү? 

Бас УИХ-ын гишүүдийн тоо адил Архангай аймагт 42,5 сая төгрөгийг төлөвлөөд 52,5 сая төгрөгийг, харин Баян-Өлгий аймагт 17,5 сая төгрөгийг төлөвлөөд 17,5 сая төгрөгийг зарцуулсан байх жишээтэй.  Яагаад аймаг, аймгаар өөр байна вэ?

One Response to “Орон нутагт “УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг” өгдөг”

  1. zzshoes said

    nice share,I will remember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: