ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангахад зарцуулж байгаа төсөв

Posted by ИТХ on 2010/07/14

– 2008 оны нийслэлийн төсвийн харилцах дансны хүү болох 133,528,2 мянган төгрөгийг нийслэлийн Засаг дарга тамгын газрын ажилтнууддаа орон сууц авахад зарцуулсан байна.

– Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 300 орчим сууцыг өөрсдөө барьж ашиглалтанд оруулан ажилтнууддаа хуваарилсан байна.

– АТГ-аас ажилчдынхаа орон сууцны асуудлыг шийдэх нэрээр 2007-2009 онуудад нийтдээ 267 сая төгрөгийг 16 албан хаагчдад, нийгмийн асуудлыг шийдэх нэрээр 70.3 сая төгрөгийг олгосон байна. Ингэхдээ 2007 онд 90 сая, 2008 онд 115 сая, 2009 онд 62 сая төгрөгийг ажилтнуудынхаа зөвхөн орон сууц худалдан авах болон сайжруулахад нь зориулж олгожээ. Тухайлбал, 2007 онд 6 албан хаагчид 90 сая төгрөг, 2008 онд 5 албан хаагчид 115 сая, 2009 онд 6 албан хаагчид 62 сая төгрөгийг нийгмийн асуудлаа шийдвэрлэхэд нь зориулж олгосон байгаа нь нэг төрийн албан хаагчид 16.7 сая төгрөг ногдож байна.

Энэ тухай бэлтгэсэн танилцуулгын дэлгэрэнгүйг дараах файлаас үзнэ үү – Төрийн албан хаагчийн орон сууц ба төсөв

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: