ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарим хэсгийн тухай танилцуулга

Posted by ИТХ on 2010/07/01

1. Дүүргийн Засаг даргын нөөц сан болон бусад сангууд

Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын дэргэд хог хаягдлын үйлчилгээний сан, хороо хөгжүүлэх сан, Засаг даргын нөөц зэрэг сангууд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эдгээр сангийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан хөрөнгийн талаарх илүү тодорхой мэдээллийг дүүргээс авах хэрэгтэй гэдэг үүднээс тус дүүргийн ЗДТГ-ын дарга Н.Лхагвацэрэн албан захидал илгээж хандсан ч нэлээдгүй цаг хугацааны турш баримтын шалгалт, амралт зэрэг шалгаанаар аргацаан эцэстээ төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Оюунцэцэгт ажлаа түр хугацаагаар хариуцуулан үлдээсэн ч дээрх мэдээллийг өгөхөөс татгалзсанаар иргэдээс хураан авдаг татвараас бүрддэг сангуудыг хэн, юунд, хичнээнийг, хэрхэн зарцуулсныг мэдэж чадаагүй байна.

Төрийн нууцын зэрэглэлд хамаарах асуудлыг бид орон нутгийн удирдлагаас хүсээгүй байтал тэд ямар нэг шалтгаанаар төсөвтэй холбоотой мэдээллээ өгөхгүй, хяналт шалгалт хийж, албан тушаалын хариуцлага тооцох гэж байгаа мэт хандлагыг гаргаж байгаа нь тодорхойгүй нөхцөл байдал, “яагаад” гэсэн асуулттай хардалт сэрдэлтийг төрүүлэхэд хүргэж байна. Ямар ч зүйлийн хувьд сонирхсон хэн бүхэнд ил харагдаж, нээлттэй ил тод байгаа цагт хардалт сэрдэлтгүй харилцан итгэлцлэл оршин байдаг. Харин эсрэгээрээ байвал “миний хөрөнгийг хувьдаа завшчихаад нуугаад байна уу?” гэсэн хардалтыг яалт ч үгүй төрүүлээд байдаг /ялангуяа төсөв, мөнгөтэй холбоотой асуудлаар/.

Уг нь шийдвэр гаргах эрх мэдэл бүхий УИХ-ын гишүүдээс хлээд төрийн өндөр албан тушаалтнууд олон нийтийн өмнө гарахдаа доод шатны байгууллагууддаа төсвийн зарцуулалтын талаарх мэдээллээ нээлттэй болгохыг үүрэг даалгавар өгч байгаа мэт харагдаж байгаа ч Сүхбаатар дүүргийн хувьд байдал ямар байгаа нь харагдлаа.

[Танилцуулгын бүтнээр нь эндээс татан авч уншина уу – ИТХ танилцуулга. Сүхбаатар дүүргийн төсвийн зарим хэсэг]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: