ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for May, 2010

Их тэнгэрийн гүүр 2007 онд ашиглалтанд орох ёстой байжээ

Posted by ИТХ on 2010/05/21

Их тэнгэрийн гүүрийг шинэчлэн барьж 2007 онд ашиглалтад оруулахаар “Хотын зам” ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр шууд сонгон гэрээ байгуулж, 1200,0 сая төгрөгийн урьдчилгаа олгосон бөгөөд 4,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 258 урт метр төмөр бетон гүүрийг 4 сарын хугацаанд барьж ашиглалтад оруулахаар гэрээнд тусгасан байна. Гүйцэтгэгч байгууллага энэ хугацаанд эвдэрсэн гүүрийг буулгах ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд авсан урьдчилгаанд тохирох ажил хийгдээгүй байна.

Олон компани оролцуулах зорилгоор авто замыг хэт жижиглэн хүчин чадал муутай компаниудтай гэрээ байгуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа тухайн гүйцэтгэгчийн ажлын туршлага, санхүү, ажиллах хүч болон техник, тоног төхөөрөмжийн нөөц боломжийг дутуу судалснаас хэрэгжих боломжгүй гэрээ байгуулж, гэрээний үр дүн, ач холбогдлыг алдагдуулж байна. Тухайлбал Их тэнгэрийн гүүрийг шинэчлэн барьж 2007 онд ашиглалтад оруулахаар “Хотын зам” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан ба 4,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 258 урт метр төмөр бетон гүүрийг 4 сарын хугацаанд барьж ашиглалтад оруулахаар гэрээнд тусгасан нь биелэгдээгүй байна .

Дараа нь гэрээний хугацааг  2008.11.01, 2009.11.01 хүртэл хоёр удаа сунгасан. Их тэнгэр цогцолборын дулааны шугам сүлжээг гүүрийн ажил эхлэхээс өмнө хийж гүйцэтгэсэн нь гүүрийн буулгалтын ажилд саад учруулж, улмаар гүүрийн 3 ширхэг ригелийг цутгах боломжгүй болж, нийт 96 дам нуруунаас 12 ширхэгийг цутгасан байна гэж Улсын төсвийн 2007 оны хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийн үр дүнд хийсэн аудитын тайланд дурдсан байдаг.  

Энэ хооронд “Хотыг зам” компани өөр тендерт оролцож тухайлбал Энх тайваны өргөн чөлөөнд “Ионсей” эмнэлгийн харалдаа нүхэн гүүрийг байгуулж амжсан байна.  

Өнөөдөр албан тушаатнуудын тайлбараас үзэхэд 2010 оны 11-р сард ашиглалтанд орох юм байна.

Posted in ## Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендер, Автозамын газар | 1 Comment »