ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

http://www.teds.mn

Posted by ИТХ on 2010/03/21

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн вэб сайт дараах хаягаар байрлажээ – http://www.teds.mn . Харин удирдлага байтугай албан тушаалтнуудын ганц ч нэр, бас ямар нэгэн  хаяг агуулаагүй сонин сайт байлаа.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: