ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Гадаад харилцааны яамны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2010/02/19

Гадаад харилцааны сайдын төсвийн багцад 2009 онд 26,175.9 сая төгрөг батлагдсанаас 24,848.2 сая төгрөг буюу 94.9 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: