ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн сайдын машин

Posted by ИТХ on 2009/06/11

НХХЯ “МОННИС Интернэшнл” ХХК-тай “Ниссан” маркийн 46,0 сая төгрөгийн суудлын автомашиныг сайдын албан хэрэгцээнд худалдан авахаар шууд гэрээ байгуулжээ. Яам, агентлагийн автомашиныг худалдсаны орлогыг хэрхэн зарцуулах талаар зохих шийдвэр гараагүй байхад Төрийн өмчийн хороо 2008 онд 64 дүгээр тогтоол гарган автомашины үнэд дээрх орлогоос 38,7 сая төгрөгийг тус компанид эрх мэдлээ хэтрүүлэн олгожээ.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан яаралтай түргэн тусламжийн автомашин авах хөрөнгөөр ЭМЯ ажлын албанд 3 ширхэг суудлын автомашиныг 206.4 сая төгрөгөөр худалдан авч хөрөнгө оруулалтын зориулалтыг өөрчилсөн байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: