ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for June, 2009

Агропарк төсөл 2008 онд хангалтгүй хэрэгжжээ

Posted by ИТХ on 2009/06/19

2008 онд МУХС-аас Агропарк төслийг хэрэгжүүлэхэд 3.8 тэрбум төгрөг зарцуулахаар батлагдсан. Уг төслөөр 334 сум бүрт 11.5 сая төгрөг (үүнд 5.0 сая төгрөгөөр зоорь, 2.5 сая төгрөгөөр хүлэмж барих, 4.0 сая төгрөгөөр бага оврын трактор авах)-ийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөсөн ба ингэхдээ газар зүй, эдийн засгийн онцлог, хүн амын нягтралтай уялдуулаагүйгээс төсөл хангалтгүй хэрэгжсэн байна. Тухайлбал, нийт 334 суманд зоорь барихаас 27 суманд барилгын ажил огт эхлээгүй, 110 суманд дутуу баригдсан байна. 433.0 сая төгрөгийн 165 хүлэмж бүрэн баригдаагүй, Ховд аймгийн Мянгад, Жаргалант сум бага оврын трактор аваагүй, Орхон аймгийн Жаргалант суманд уг тракторыг тамгын газарт хог ачих зориулалтаар ашиглаж байна.

Увс, Баянхонгор, Дорноговь, Булган, Хэнтий аймагт нийт 49 бага оврын тракторыг сумдын ЗДТГ-ын данс бүртгэлд аваагүй, Өмнөговь аймгийн Булган суманд тракторыг хувь хүн эзэмшиж, Архангай аймагт 105 сая төгрөгийн санхүүжилтийг аж ахуйн нэгж, иргэнд олгосон байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 21 аймаг бүрт 7 булаг шандын эхийг хамгаалахад (нэг булгийг 1.5 сая төгрөгөөр) нийт 217 сая төгрөг төлөвлөжээ. Говь, хангайн бүс, газар нутгийн хэмжээнээс үл шалтгаалан жигд хуваарилсан нь оновчгүй байна. Иймд дүгнэлтээ эргэн харах саналыг хүлээн авах боломжгүй гэж үзэв

(Улс, орон нутгийн төсөв, МУХС, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 2008 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитийн нэгдсэн тайлангаас)

Posted in ++ Монгол улсыг хөгжүүлэх сан (2007-2009) | Leave a Comment »

Нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн сайдын машин

Posted by ИТХ on 2009/06/11

НХХЯ “МОННИС Интернэшнл” ХХК-тай “Ниссан” маркийн 46,0 сая төгрөгийн суудлын автомашиныг сайдын албан хэрэгцээнд худалдан авахаар шууд гэрээ байгуулжээ. Яам, агентлагийн автомашиныг худалдсаны орлогыг хэрхэн зарцуулах талаар зохих шийдвэр гараагүй байхад Төрийн өмчийн хороо 2008 онд 64 дүгээр тогтоол гарган автомашины үнэд дээрх орлогоос 38,7 сая төгрөгийг тус компанид эрх мэдлээ хэтрүүлэн олгожээ.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан яаралтай түргэн тусламжийн автомашин авах хөрөнгөөр ЭМЯ ажлын албанд 3 ширхэг суудлын автомашиныг 206.4 сая төгрөгөөр худалдан авч хөрөнгө оруулалтын зориулалтыг өөрчилсөн байна.

Posted in 16. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам | Leave a Comment »